sowie

Imprezy kulturalne, wystawy, teatr, filharmonia, muzeum w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych wyróżniony
2009-06-22 12:36

Decyzją Kapituły Wyróżnienia "Dolnośląski Klucz Sukcesu" Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" został wskazany jako nominat XIII edycji w kategorii najlepszej instytucji kultury lub inicjatywy kulturalnej za 2008 rok.
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WAŁBRZYCH" jest folklorystyczną wizytówką miasta i regionu, z blisko 55-letnią historią. Od lutego 2008 roku funkcjonuje jako instytucja kultury Gminy Wałbrzych. Istotą jej działalności jest radość wspólnego tańca i śpiewu oraz możliwość wychowywania i kształtowania postaw młodego człowieka w świecie pozytywnych wartości. Zespół bierze aktywny udział w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Organizuje akcje charytatywne, niesie pomoc ludziom dotkniętym przez los. Ma w swoim dorobku wielką liczbę pochlebnych recenzji prasowych, wyróżnienia prestiżowych konkursów i festiwali, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji, Prezydenta i Rady Miasta Wałbrzycha, Starosty Powiatu Wałbrzyskiego. Program koncertowy Zespołu posiada specyficzny kształt i charakter. Został on doceniony przez Radę Ekspertów PS CIOFF, która rekomendowała go do reprezentowania Polski w kraju i za granicą. Rodzimą kulturę ludową promował już w Ameryce Północnej, Południowej, Azji i Europie.


Zgłoszenie Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych", jako kandydata do wyróżnienia "Dolnośląskim Kluczem Sukcesu", oparte zostało przede wszystkim na realizacji działań:

* stałym utrzymywaniu wysokiego poziomu organizacyjnego i artystycznego,
* utrzymywaniu aktywnych więzi z lokalną społecznością Wałbrzycha, Powiatu Wałbrzyskiego i Dolnego Śląska,
* promocji miasta, regionu i Polski w trakcie krajowych i międzynarodowych spotkań, warsztatów i prezentacji zespołów folklorystycznych,
* promocji w ogólnopolskich mediach,
* wychowania i kształtowania postaw młodego pokolenia w świecie pozytywnych wartości.

Ogłoszenie laureata spośród instytucji nominowanych nastąpi w trakcie imprezy finałowej, która odbędzie się 20 czerwca o godz. 14.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Tradycyjnie już laureat otrzyma kuty przez artystę kowala Ryszarda Mazura "Dolnośląski Klucz Sukcesu", a pozostali nominaci okolicznościowe dyplomy.

Źródło: um.walbrzych.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: