sowie

Imprezy kulturalne, wystawy, teatr, filharmonia, muzeum w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Upowszechnianie folkloru dolnośl. w powiecie wałbrzyskim
2023-10-09 11:35

Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Grzędach: Koło Gospodyń Wiejskich w Grzędach złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie folkloru dolnośląskiego na terenie powiatu wałbrzyskiego” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

 

Każdy w terminie do – 13 października 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

a) pocztą elektroniczną na adres: d.chodnik@powiatwalbrzyski.pl

b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;

c) drogą elektroniczną za pomocą ePUAP

 

Pliki do pobrania i źródło: powiatwalbrzyski.pl/Upowszechnianie_folkloru_dolnoslaskiego_na_terenie_powiatu_walbrzyskiego_38470.htmlWróć
dodaj komentarz | Komentarze: