sowie

Imprezy kulturalne, wystawy, teatr, filharmonia, muzeum w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Nowi dyrektorzy Muzeum w Wałbrzychu
2009-01-08 13:21

stycznia 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha dokonano podziału Muzeum w Wałbrzychu poprzez wyłączenie Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki oraz Oddziału Archeologii.
Na bazie wyłączonych oddziałów powstała nowa instytucja kultury pn. Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia. Zgodnie ze statutem instytucja zajmuje się promocją kultury przemysłowej regionu, związanej z górnictwem węgla kamiennego, konserwacją i ochroną substancji zabytkowej dawnej KWK "Julia" oraz zgromadzonych materiałów, prowadzeniem badań i dokumentowaniem dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki, organizowaniem konferencji naukowych, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, wystawienniczych, targowych i innych.


W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora nowej instytucji kultury (do konkursu przystąpił 1 kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych - nie posiadał wymaganego stażu pracy), pełnienie obowiązków dyrektora Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia powierzone zostało Kazimierzowi Szewczykowi, dotychczasowemu kierownikowi Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.

Jednocześnie 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum w Wałbrzychu. Nowym dyrektorem, wyłonionym w drodze konkursu, został Marek Stadnicki, dotychczasowy pracownik Działu Sztuki Muzeum w Wałbrzychu. Marek Stadnicki z wykształcenia jest historykiem sztuki od wielu lat zajmuje się historią, sztuką i szeroko pojętą kulturą Dolnego Śląska, czego dowodem są opracowania monograficzne zabytków naszego regionu.

 

Ewa Frąckowiak
Rzecznik Prasowy Prezydenta Wałbrzycha
Tel. 66 55 189, 602 72 58 31
Fax. 66 55 118Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: