sowie

Imprezy kulturalne, wystawy, teatr, filharmonia, muzeum w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
UWAGA! UPŁYWA TERMIN!
2010-01-22 12:28

Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na II półrocze 2010 r. Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8.


Regulamin przyznawania stypendiów wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (w zakładce "Sport i kultura") oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Matejki 3, pok. nr 9, tel. 74 66 55 305.Autor: www.um.walbrzych.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: